Beléptetőrendszerek

A beléptető rendszerek elsődleges feladata, hogy a védett területen  szabályozzák a mozgást, óvjanak az illetéktelen belépésektől, illetve a szükséges mértékű kontrolt biztosítsák a személy- és gépjárműforgalom felett. Ezáltal lehetővé válik a személyek mozgásának, illetve tartózkodási helyének meghatározása, valamint nyilvántartó programmal kombinálva, követni lehet, hogy ki, mikor, mennyi időt tölt el bizonyos helyeken.  Ma már számos munkahelyen a beléptető rendszer által nyilvántartott adatok segítségével végzik a bérszámfejtést. 

     A beléptető rendszer funkcióit a működtetéshez használt szoftverek határozzák meg. A különböző programokban jogosultsági szinteket, időkorlátokat állíthatunk be. Ezeken kívül még információkhoz is jutunk, hogy az objektumon belül ki, mikor, merre mozgott. 

      Abban az esetben, ha látogató érkezik az épületbe gyorsan kiosztható egy vendégkártya. Természetesen a vendégkártyával csak olyan részekre léphet be a felhasználó, melyet mi előre beállítottunk. 

A beléptető rendszereknek több fajtája létezik:

 • Proximity kártyás beléptető
 • PIN kódos beléptető
 • Integrált beléptető- és munkaidő nyilvántartó rendszer
 • Biometrikus eszközökkel kombinált rendszer

      Többféle elvárás közül azt kell kiválasztani, ami az igényeknek leginkább megfelel. Amennyiben csak egy egyszerű helységbe való bejutásnak korlátozása a cél és nincs szükség ennek naplózására, akkor az önálló, felügyelet nélküli megoldás a javasolt. Viszont ha már tudni is szeretnénk, hogy ki és mikor lépett be az ajtón, akkor naplózott rendszerre van szükség. Ennek értelmében a beléptetőket két fő csoportra oszthatjuk:

 • Autonóm, azaz önálló üzemű:

    A rendszer önállóan működik és nem is igényel állandó számítógépes kapcsolatot és személyi felügyeletet. Az események csak a berendezés memóriájában kerülnek rögzítésre. Utólag a történések csak ideiglenes számítógépes kapcsolat létrehozásával vizsgálhatóak. Egyszerűbb típusokban ahol nem szempont a naplózás nem kerülnek tárolásra a belépési események.

 • Naplózott, azaz felügyelt üzemű:

    A rendszer állandó számítógépes kapcsolattal rendelkezik és saját működtető programmal vezérli a rendszert. A kártyák és jogosultságok felprogramozása a számítógépen futó program segítségével történik. Fontos, hogy az on-line rendszerekben az adatok naplózása megtörténik, annak céljából, hogy az adatok exportálhatók legyenek más alkalmazások számára.

Belépési pont

A védendő objektum határain kell kialakítani a belépési pontokat. Ezek a pontok fizikai korlátot jelentenek, mint például:

 • elektromágneses zárral felszerelt ajtók
 • forgóvillák
 • gyorskapuk
 • sorompók

Miután igazoltuk jogosultságunkat a belépésre (kártyánkat elfogadta az olvasó, vagy beírtuk kódunkat) akadály nélkül mehetünk tovább. 

A belépési pontok közötti kommunikáció alapján két különböző típusú rendszer építhető ki. 

 • off-line beléptető rendszer:

A belépési pontok sem egymással, sem a központi egységgel nincsenek kapcsolatban. Ezt a megoldást gyakran alkalmazzák szállodák ajtajain. Az off-line rendszer előnye, hogy a zárak önállóan működnek. Nincs szükség adatvonali hálózat kialakítására. A zárak külön programozhatók, az események lekérdezhetők. 

 • on-line beléptető rendszer:

A belépési pontok egy hálózat részei, amiket egy központi számítógép felügyel. Az összeköttetésnek köszönhetően a belépési pontok folyamatosan kommunikálnak a központtal és egymással is. Az on-line rendszerben minden módosítás (új felhasználó, jogosultságok) azonnal érvénybe lép. 

 Központ

A beléptető rendszerek központja egy számítógép, ami számos funkcióval rendelkezik:

 • jogosultságok nyilvántartása
 • új kódok kiadása (látogató, új munkatárs stb.)
 • események archiválása
 • kódok letiltása

     Különböző szoftverek használatával kimutatásokat készíthetünk a munkaidő alatti személyi mozgásokról, illetve integrált rendszerek esetén egy épület gazdaságosabb energiafogyasztását is megoldhatjuk. Ehhez a beléptető rendszert és az elektromos hálózatot össze kell kötni. Amikor az utolsó munkavállaló is kilépett a munkahelyéről- a beléptető rendszer figyeli ezt- és lekapcsolja automatikusan a világítást és a munkagépeket. 

 Kommunikációs hálózat

A beléptető rendszer egységei közötti kommunikációt sodrott érpárral, illetve IP kommunikátorok használatával, akár a helyi vezeték nélküli hálózaton (WLAN) keresztül is le lehet bonyolítani. 

Olvasási, azonosítási módok

 • Tudás alapú azonosítás: Jelszavak, kódok használata tartozik ide. Előnye, hogy nem tudjuk elveszíteni, mint egy mágneskártyát.  
 • Tulajdonlás alapú azonosítás: Proximity kártyák, mágneskártyák sorolhatók ebbe a csoportba. Hátrányuk, hogy másolhatók, elveszíthetjük őket. Viszont a kártyaolvasók kombinálhatók billentyűzettel is, így növelhetjük a biztonságot.  
 • Tulajdonság alapú azonosítás: Manapság egyre nagyobb teret hódítanak a biometrikus azonosító eszközök. A szem retina-, és íriszmintázata minden embernél egyedi, ezért megfelelő tulajdonság azonosításhoz. Léteznek még az újnyomatot és a kézfej geometriai jellemzőit vizsgáló eszközök. Ezekkel az azonosítókkal magasabb szintű védelem alakítható ki. 

 Természetesen a megrendelő igényeinek kielégítése a fő cél, ezért a felsorolt azonosítási módok együtt is alkalmazhatók, a kívánt biztonsági szint elérésének érdekében.